نوینا

سامانه های نوین ایرانیان

منو
نرم افزار رادیولوژی و سونوگرافی

در مراکز رادیولوژی و سونوگرافی فرایند نوبت دهی، تشکیل پرونده، ذخیره سازی و مدیریت عکس های اکسپوز شده فرایندی زمانبر و در عین حال بسیارمهم و حساس است. به کمک سامانه نوینا دیگر نیازی نیست که وقت و ذهن خود را درگیر موارد فوق کنید. انرژی خود صرف کار با دستگاهای تصویربرداری کنید، مابقی مراحل را نوینا برای شما انجام خواهد داد

فعالیت مورد نظر پیدا نشد
NotShowAction
5/28/2024 1:12:35 AM

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی